Vocalists

Sasha Cooke, SopranoAngela Denoke, SopranoLadislav Elgr, TenorMaarten Engeltjes, CountertenorStella Grigorian, Mezzo SopranoAnna Gorbachyova, SopranoFalko Hönisch, BassZoryana Kushpler, Mezzo SopranoMartin Winkler, BaritoneOtto Katzameier, BaritoneAnnely Peebo, Mezzo SopranoTatyana Plotnikova, SopranoBo Skovhus, BaritoneTim Severloh, CountertenorNikita Storojev, BassNatalya Ushakova, SopranoDejan Vatchkov, Bass